Zásady zpracování osobních údajů

Společnost SVOBODA WILLIAMS s.r.o., exkluzivní partner Christie’s International Real Estate pro Českou republiku a Slovensko, je renomovaná realitní kancelář, která poskytuje kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu nadstandardních rezidenčních a komerčních realit v atraktivních lokalitách Prahy, Brna i celé ČR.Své služby poskytujeme našim klientům pod obchodními jmény SVOBODA & WILLIAMS a Feelhome již od roku 1993. Pracujeme výhradně s kvalitními nemovitostmi, rychle, profesionálně, s důrazem na detail. Neustálá inovace všech našich obchodních aktivit nás drží vždy o krok před ostatními. Společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. je vnímána jako příkladný subjekt s vysokou společenskou odpovědností, jejíž cílem je vytvořit si s Klientem dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a spolehlivosti. Velkou roli v tomto vztahu hraje respektování soukromí, loajalita a absolutní respekt vůči potřebám Klienta a jeho individuálním požadavkům. Vzhledem k tomu jsme pro Vás, našeho Klienta, připravili tyto]

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ KLIENTŮ SPOLEČNOSTI SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. („ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ“)

Cílem těchto ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ vydaných společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., se sídlem Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27588785, je poskytnout Klientům informace o tom, jaké osobní údaje společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., jako Správce, zpracovává o svých Klientech – fyzických osobách při poskytování služeb zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu nemovitostí, správy nemovitostí a dalších a při návštěvách internetových stránek provozovaných SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., používání aplikací společnosti SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a při kontaktech s potenciálními Klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. tyto osobní údaje, v souladu s platnými právními předpisy, zpracovává, komu a z jakého důvodu je může zpřístupnit nebo předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů Klientů SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a odpovídajícím způsobem i jejich zástupců či kontaktních osob, potenciálních Klientů či zájemců o služby SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. a uživatelů aplikací SVOBODA & WILLIAMS s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich vztahu se společností SVOBODA & WILLIAMS s.r.o.

CO OBSAHUJÍ TYTO ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ? (H2)

  1. Definice
  2. Právní rámec, principy zpracování osobních údajů

1. Definice (h3)

Osobní údaj/e (H4)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To znamená, že osobní údaje zahrnují i údaje jako e-mail, adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, profilové fotky, osobní preference, uživatelem generovaný obsah, informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu uživatelova počítače nebo MAC adresu zařízení a soubory cookies.

  • Z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tedy proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, jakožto subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta.
  • Z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl Klientovi zasílat marketingová obchodní sdělení – newsletter, cílenou reklamu, přizpůsobená doporučení atp., to vše ve smyslu zákona NSIS. Údaje jsou poskytovány dobrovolně na základě souhlasu Klienta.